• US98A、UE95A シリーズ
  •   
  • ダウンロード:

1.  ROHSに対応。

2.  高弾性: 狭い空間での配管が可能。

3.  可塑性向上。

4.  耐摩耗性向上: 摩耗な環境に適用。

5.  低気体浸透性: 漏れと汚染の問題を減少。

6.  低圧縮性、抗溶解性向上。

7.  広抵抗性: 化学物、水、燃料、油と細菌に一定の抵抗力がある。

  • 製品検索